top of page

SPONSORER

NYKO Sinfonietta vill rikta ett särskilt tack våra sponsorer som bidragit med värdefullt stöd till vår verksamhet.

Kulturnämnden, Uppsala kommun

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse

bottom of page